Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PIONIER-LAB

Akronim:
PIONIER-LAB
Pełna nazwa:
PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
Logotyp:
Czas trwania:
11.12.2020 – 31.12.2023
Cel:

Projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER. Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platform dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą.

W ramach projektu budowane są następujące laboratoria:
 • Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych,
 • Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości,
 • Smart Kampus jako Laboratorium Smart City,
 • Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji inspirowane ICT,
 • Laboratorium Usług Chmurowych,
 • Laboratorium Symulacji Wieloskalowych,
 • Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią),
 • Laboratorium Preinkubacji.
Rola Cyfronetu:

ACK Cyfronet AGH jest zaangażowane w prace w ramach siedmiu Laboratoriów:

 • W ramach Laboratorium 1 zostaną utworzone warunki do kompleksowych badań obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania złożonych sieci teleinformatycznych oraz realizowanych przez nie usług. Laboratorium umożliwi wysokowydajną komunikację sieciową pomiędzy pozostałymi laboratoriami tworzonymi w ramach Projektu PIONIER-LAB oraz zapewni ścisłą integrację wszystkich laboratoriów w jeden ekosystem badawczy.
 • Zainstalowana w ramach Laboratorium 3 interaktywna platforma badawcza pozwoli na współdzielenie fizycznych i wirtualnych zasobów laboratorium, tworzenie w ustandaryzowany sposób nowych usług, zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych z czujników i sensorów oraz prowadzenie badań.
 • Realizowane w ramach Laboratorium 4 prace służą prowadzeniu badań nad nowoczesnymi metodami kształcenia w oparciu o rozwiązania ICT, m.in. poprzez testowanie na szeroką skalę przyjętych rozwiązań edukacyjnych pod kątem ich efektywności.
 • Laboratorium 5 będzie stanowić platformę do prowadzenia badań w zakresie budowy i zarządzania niezawodną, skalowalną i efektywną ekonomicznie infrastrukturą chmurową oraz udostępniania na jej bazie usług chmurowych, włączając mechanizmy IaaS oraz PaaS.
 • Laboratorium 6 będzie służyło do przeprowadzania symulacji wielo– i wielkoskalowych dla problemów badawczych z wykorzystaniem Komputerów Dużej Mocy. Funkcjonalność laboratorium będzie także udostępniana w modelu chmurowym.
 • Laboratorium 7 umożliwi badania nad zwiększeniem efektywności procesu kształcenia  w oparciu o e-szkolenia poprzez zintegrowane narzędzia badawcze, pozwalające weryfikować jakość prowadzonych e-szkoleń, modyfikować ich parametry i dostosowywać wybrane metodyki nauczania.
 • Laboratorium 8 umożliwi badanie nowych trendów i modeli współpracy między sferą nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dostępności zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej oraz powiązanych z nią usług B+R na innowacyjność firm i regionów.
Kontakt: Krzysztof Gaweł
e-mail: k.gawel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48) 126341025
Strona WWW:
https://pionier-lab.pionier.net.pl