Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PRACE-LAB 2

Akronim: PRACE-LAB 2
Pełna nazwa: PRACE-LAB2 – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie
Logotyp:
Czas trwania: 01.07.2020 – 31.12.2023
Cel: Celem bezpośrednim projektu PRACE-LAB2 jest budowa specjalistycznej e-infrastruktury przetwarzania danych, umożliwiającej optymalne wykorzystanie usług specjalistycznych oraz nowej generacji służących do stymulowania nowych obszarów zastosowań w nauce, gospodarce, edukacji oraz życiu społecznym. Będzie to struktura rozproszona utworzona przez konsorcjum składające się z 5 instytucji naukowych, którego Liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe. Realizacja projektu PRACE-LAB2 obejmować będzie powstanie następujących laboratoriów do budowy specjalizowanych usług i aplikacji:
  1. Laboratorium e-infrastruktury HPC,
  2. Laboratorium platform usługowych,
  3. Laboratorium usług obliczeniowych nowej generacji,
  4. Laboratorium analizy danych wielkoskalowych.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH realizuje Zadanie 2, w ramach którego będzie wytwarzać WNIP, stanowiący integralną część Platformy sprzętowo-programowej wytwarzanej Infrastruktury Badawczej. Będzie zaangażowany w prace we wszystkich czterech Laboratoriach.
Kontakt: Marek Magryś
e-mail: m.magrys (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 606
Strona WWW:
http://prace-lab2.pl/