Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PAUart

Akronim: PAUart
Pełna nazwa: PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4.
Logotyp:
Czas trwania: 1.07.2018 r. - 28.09.2021 r.
Cel: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie digitalizacji, przygotowanie opisów digitalizowanych danych oraz finalna publikacja digitalizatów w platformie PAUart. Na platformie tej zostanie opublikowanych 13 140 nowych rekordów, cennych pod względem artystycznym i naukowym grafik z okresu nowożytnego z Gabinetu Rycin PAU oraz XIX i XX wiecznych fotografii z Fototeki Lanckorońskich PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Udostępnione obiekty to słabo bądź w ogóle nieznany badaczom polskim i zagranicznym zasób, który będzie miał wpływ na rozwój badań wielu dyscyplin naukowych, w tym: historii, historii sztuki, archeologii, etnografii, historii architektury.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH jest odpowiedzialne w projekcie za rozwój platformy udostępniania digitalizatów PAUart oraz jej adaptację do wymagań digitalizowanych zbiorów.
Kontakt: Tomasz Szepieniec
e-mail: t.szepieniec at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 310
Strona WWW:
http://pauart.pl