Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt Sat4Envi

Akronim: Sat4Envi
Pełna nazwa: System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)
Logotyp:
Czas trwania: 01.12.2017 - 24.03.2021 r.
Cel: Celem głównym projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)" było udostępnienie pochodzących z satelitów Sentinel sieci Copernicus danych satelitarnych. W ramach projektu budowano infrastrukturę do automatycznego pobierania danych bezpośrednio z satelitów, ich bezpiecznego przechowywania oraz udostępniania na potrzeby nauki, administracji i szkoleń.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH realizujował w projekcie zadanie 4.2: "System Obsługi Klienta – hurtownia danych satelitarnych". Hurtownia danych satelitarnych: zapewnienie całościowej obsługi dla użytkowników w zakresie przyjmowania i udostępniania danych satelitarnych i produktów. Rola Platformy: udostępnianie użytkownikowi końcowemu możliwość oglądania, zamawiania i pobierania danych satelitarnych oraz produktów. Zakres prac obejmował m.in.:
  • budowę portalu Systemu Obsługi Klienta do przeglądania i zamawiania danych,
  • opracowanie systemu informatycznego do obsługi klienta w zakresie produktów archiwalnych, zapewniającego wyszukiwanie i zamawianie danych z wykorzystaniem różnych kryteriów, obsługę dystrybucji zamówionych.
W związku z dużą ilością i rozmiarem danych do agregacji, analizy i zaprojektowano i dobrano odpowiednia infrastruktura, tak aby w przypadku awarii jednego z jej komponentów pozostałe były w stanie przejąć jego zadania bez znaczącej utraty funkcjonalności. Rozwiązanie takie daje dużą elastyczność i umożliwia w dalszej perspektywie łatwą rozbudowę systemu.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 314
Strona WWW:
http://sat4envi.imgw.pl/