Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Instrukcja wypełnienia formularza wniosku o przydział przestrzeni adresowej IPv6: inst6-373

Instrukcja wypełnienia formularza wniosku o przydział przestrzeni adresowej IPv6: inst6-373

1. Wstęp

Organizacją, która przyznaje adresy IPv6 instytucjom europejskim jest RIPE z siedzibą w Amsterdamie. Cyfronet na bazie odpowiedniej umowy z RIPE pośredniczy w przydziale adresów IPv6 dla swoich klientów.

Przydział adresów IPv6 odbywa się na podstawie poprawnie wypełnionego formularza o nazwie ripe-373.txt, który po wypełnieniu należy wysłać na adres hostmaster@cyf-kr.edu.pl

Do poprawnego wypełnienia formularza niezbędne jest zapoznanie się z następującymi dokumentami pomocniczymi opracowanymi przez RIPE:

  1. ripe-374 dokument ripe-374 zawiera m.in. przykład wypełnionego formularza ripe-373
  2. Poradnik współpracy z bazą RIPE (dbm.txt)


Osoba szerzej zainteresowana zasadami jakimi kieruje się RIPE przyznając adresy IPv6 może zapoznać się z dokumentem ripe-481

Kompletną dokumentację działania bazy RIPE można znaleźć pod adresem:

http://www.ripe.net/ripe/docs/databaseref-manual.html

2. Praktyczne uwagi do formularza ripe-373.txt

- formularz należy wypełnić w języku angielskim i przesłać jako tekst ASCII na adres hostmaster@cyf-kr.edu.pl

- należy wypełnić wszystkie pola formularza

- szablon #[GENERAL INFORMATION]# proszę zostawić tak jak jest.

- każdej instytucji przysługuje zakres adresów IPv6 z prefiksem od /64 do /48

- w szablonie #[IPv6 ASSIGNMENT USAGE PLAN]# proszę opisać wszystkie planowane podsieci. Dotyczy to instytucji wystepujacych o prefiksy krotsze niź /48

- pole "netname:" powinno zawierać unikalny identyfikator sieci składający się ze znaków alfanumerycznych. Dopuszczalny jest znak minus "-".

3. Wraz z formularzem proszę przysłać dane osoby odpowiedzialnej administracyjnie za przydział adresów IPv6 w sieci oraz osoby odpowiedzialnej technicznie za funkcjonowanie sieci. Dane te powinny być w poniższym formacie:

person: [mandatory] [single] [lookup key]
address: [mandatory] [multiple] [ ]
phone: [mandatory] [multiple] [ ]
fax-no: [optional] [multiple] [ ]
e-mail: [optional] [multiple] [lookup key]
nic-hdl: [mandatory] [single] [primary/look-up key]
remarks: [optional] [multiple] [ ]
notify: [optional] [multiple] [inverse key]
mnt-by: [optional] [multiple] [inverse key]
changed: [mandatory] [multiple] [ ]
source: [mandatory] [single] [ ]

np.:

person: John Smith
address: Example LTD
High street 12
St.Mery Mead
Essex, UK
phone: +44 1737 892 004
e-mail: john.smith@example.com
nic-hdl: AUTO-1
remarks: This object is only an example!
changed: john.smith@example.com
source: RIPE

Jeżeli nie wypełniacie Państwo pola opcjonalnego to proszę go nie dołączać do rekordu "person:"

Alternatywnie, dla osób posiadających wpis w bazie RIPE, można zamiast rekordu "person:" dołączyć stosowny nic-hdl

Sposób wypełnienia tych pól jest opisany w dokumencie dbm.txt. lub:

 

http://www.ripe.net/ripe/docs/db-start.html

 

4. Następnym rekordem który należy dołączyć do formularza jest rekord
organisation, który powinien być w nastepującym formacie:

organisation: [mandatory] [single] [primary/look-up key]
org-name: [mandatory] [single] [look-up key]
org-type: [mandatory] [single] [ ]
descr: [optional] [multiple] [ ]
remarks: [optional] [multiple] [ ]
address: [mandatory] [multiple] [ ]
phone: [optional] [multiple] [ ]
fax-no: [optional] [multiple] [ ]
e-mail: [mandatory] [multiple] [look-up key]
org: [optional] [multiple] [inverse key]
admin-c: [optional] [multiple] [inverse key]
tech-c: [optional] [multiple] [inverse key]
ref-nfy: [optional] [multiple] [inverse key]
mnt-ref: [mandatory] [multiple] [inverse key]
notify: [optional] [multiple] [inverse key]
mnt-by: [mandatory] [multiple] [inverse key]
changed: [mandatory] [multiple] [ ]
source: [mandatory] [single] [ ]

 

Szczegółowy opis sposobu wypełnienia tego rekordu można znaleźć
pod adresem:

http://www.ripe.net/db/support/organisation.html

Jeżeli firma nie posiada rekordu maintainera to w pole "mnt-by:"
można wpisać AS8323-MNT (instytucje akademickie AS8267-MNT)


Jerzy Pawlus Kraków 28.10.2010