Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Instrukcja wypełnienia formularza wniosku o przydział przestrzeni adresowej IPv4 - inst-583

Instrukcja wypełnienia formularza wniosku o przydział przestrzeni adresowej IPv4 - inst-583

1. Wstęp

Przed przyłączeniem każdej sieci lokalnej do sieci Internet należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość adresów IP. Ilość ta zależy od liczby posiadanych komputerów oraz przewidywanego podziału sieci lokalnej na niezależne podsieci.

Organizacją, która przyznaje adresy IP instytucjom europejskim jest RIPE z siedzibą w Amsterdamie. Cyfronet na bazie odpowiedniej umowy z RIPE pośredniczy w przydziale adresów IP dla swoich klientów.

Przydział adresów IP odbywa się na podstawie poprawnie wypełnionego formularza o nazwie ripe-583.txt, który po wypełnieniu należy wysłać na adres hostmaster@cyf-kr.edu.pl

Do poprawnego wypełnienia formularza niezbędne jest zapoznanie się z następującymi dokumentami pomocniczymi opracowanymi przez RIPE:

  1. ripe-584
  2. Poradnik współpracy z bazą RIPE (dbm.txt)


Osoba szerzej zainteresowana zasadami jakimi kieruje się RIPE przyznając adresy IP może zapoznać się z dokumentem ripe-592 lub z dokumentami na stronie:

 http://www.ripe.net/rs/ipv4/

2. Praktyczne uwagi do formularza ripe-583.txt

- formularz należy wypełnić w języku angielskim i przesłać jako tekst ASCII na adres hostmaster@cyf-kr.edu.pl

- należy wypełnić wszystkie pola formularza

- szablon #[GENERAL INFORMATION]# proszę zostawić tak jak jest.

- Szablon #[ADDRESSING PLAN]# powinien m.in. zawierać liczbę adresów IP potrzebnych w perspektywie "od zaraz", "pośrednio" oraz w całym okresie. Uwaga ta odnosi się także do liczby podsieci. Należy zwrócić uwagę, aby liczba adresów potrzebnych "od zaraz" wynosiła co najmniej 25% liczby adresów umieszczonych w polu "request-size:". Natomiast w polu "pośrednio" liczba ta powinna być na poziomie 50%. Nie wolno rezerwować adresów na przyszłość.

Proszę pamiętać aby dopisać końcową pozycję "Totals" zawierającą podsumowanie poszczególnych wierszy.

Pole "netname:" powinno zawierać unikalny identyfikator sieci składający się ze znaków alfanumerycznych. Dopuszczalny jest znak minus "-".

3. Wraz z formularzem proszę przysłać dane osoby odpowiedzialnej administracyjnie za przydział adresów IP w sieci oraz osoby odpowiedzialnej technicznie za funkcjonowanie sieci. Dane te powinny być w poniższym formacie:

person: [mandatory] [single] [lookup key]
address: [mandatory] [multiple] [ ]
phone: [mandatory] [multiple] [ ]
fax-no: [optional] [multiple] [ ]
e-mail: [optional] [multiple] [lookup key]
nic-hdl: [mandatory] [single] [primary/look-up key]
remarks: [optional] [multiple] [ ]
notify: [optional] [multiple] [inverse key]
mnt-by: [optional] [multiple] [inverse key]
changed: [mandatory] [multiple] [ ]
source: [mandatory] [single] [ ]

np.:

person: John Smith
address: Example LTD
High street 12
St.Mery Mead
Essex, UK
phone: +44 1737 892 004
e-mail: john.smith@example.com
nic-hdl: AUTO-1
remarks: This object is only an example!
changed: john.smith@example.com
source: RIPE

Jeżeli nie wypełniacie Państwo pola opcjonalnego to proszę go nie dołączać do rekordu "person:"

Alternatywnie, dla osób posiadających wpis w bazie RIPE, można zamiast rekordu "person:" dołączyć stosowny nic-hdl

Sposób wypełnienia tych pól jest opisany w dokumencie dbm.txt. lub:

http://www.ripe.net/ripe/docs/db-start.html

 

Jerzy Pawlus Kraków 3.12.2013