Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Podsumowanie kadencji 1996-1999

Podsumowanie kadencji 1996-1999

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - podsumowanie kadencji 1996-99

30 czerwca odbyło się ostatnie w kadencji rektorskiej 1996-1999 posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, z udziałem także rektorów-elektów krakowskich uczelni oraz gości: prezydenta miasta Andrzeja Gołasia i wiceprezydenta Jerzego Jedlińskiego, wicewojewody małopolskiego Jerzego Meysztowicza, przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Andrzeja Pelczara, prezesa PAU Kazimierza Kowalskiego, prezesa krakowskiego oddziału PAN Włodzimierza Ostrowskiego.

Spotkanie to było przede wszystkim okazją do podsumowania pracy Kolegium w ciągu ostatnich trzech lat, prowadzonej pod przewodnictwem ustępującego Rektora UJ prof. Aleksandra Koja.

W upływającej kadencji odbyły się łącznie 24 posiedzenia Kolegium. Były one poświęcone przede wszystkim podstawowym dla szkół wyższych problemom: dydaktyce, badaniom naukowym, sprawom kadrowym, sytuacji finansowej i prawnej tych placówek. Ważne miejsce zajmowały od lat konsekwentnie realizowane przedsięwzięcia integrujące środowisko uczelni krakowskich: Festiwale Piosenki Studenckiej, Juvenalia, funkcjonowanie Radia Akademickiego RAK i Klubu Studenckiego "Pod Jaszczurami". Kolegium zajmowało się rozwiązaniem kompleksowych zagadnień, niezwykle ważnych dla środowiska naukowego miasta, jak działalność Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, akademickiej służby zdrowia czy wreszcie wspólnymi działanimi zmierzającymi do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Centrum Zaawansowanych Technologii. Szczególnie trudna była kwestia funkcjonowania Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet, obecnie afiliowanego przy AGH.

Na spotkaniu podkreślono niezwykle ważną rolę Kolegium, reprezentującego uczelnie, które wspólnie stanowią nie tylko ogromny potencjał intelektualny, ale także gospodarczy ( budynki, infrastruktura); zwrócono przy tym uwagę na konieczność lepszego współdziałania z władzami miasta.

Podsumowując kończącą się kadencję Rektor Koj, przewodniczący Kolegium, podkreślił, że szczególnie owocne okazało się organizowanie posiedzeń poświęconych konkretnym problemom z udziałem zaproszonych gości. Mimo częstych różnic zdań i rozbieżności interesów, udało się wypracować metodę działania opartą na konsensusie, w imię nadrzędnej wartości jaka jest rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie. Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu zwrócono także uwagę na zagrożenia, z którymi Kolegium, już w nowym składzie, będzie musiało się zmierzyć.

Na zakończenie rektorzy i zaproszeni goście złożyli Rektorowi Kojowi gorące podziękowania za niestrudzone wysiłki na rzecz integracji środowiska naukowego Krakowa.