Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Informacja o KZB (25 listopada 98)

Informacja o KZB (25 listopada 98)

Uprzejmie informuję, że w trakcie posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa odbytego w dniu 25.11.1998 - na podstawie zgłoszonych przez poszczególne uczelnie kandydatur - powołany został Zespół Stewrujący prz Krakowskim Zespole Bibliotecznym w składzie:

  • UJ - prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Prorektor UJ
  • AGH - prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Prorektor AGH
  • AE - prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Prorektor AE
  • WSP -prof. dr hab. Michał Śliwa, Prorektor WSP
  • PK - dr hab. inż. Ewa Nachlik, prof. PK, Prorektor PK
  • AR - mgr inż. Ewa Turczyńska, Dyrektor Biblioteki Gł. AR
  • PAR - ks. Dr Jan Bednarczyk, Dyrektor Bibioteki PAT
  • BH - dr hab. Krzysztof Zamorski, Dyrektor BJ

Kadencja Zespołu trwa 3 lata - od dnia 1 stycznia 1999.

Proszę o udział w pracach Zespołu. Równocześnie zwołanie pierwszego organizacyjnego posiedzenia Zespołu powierzam prof. dr hab. Franciszkowi Ziejsce, Prorektorowi UJ. 

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Aleksander Koj