Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Tematyka spotkań (rok 1998/1999)

Tematyka spotkań (rok 1998/1999)

PROPONOWANA TEMATYKA POSIEDZEŃ KOLEGIUM
REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROKU
AKADEMICKIM 1998/99

 1. Funkcjonowanie "Cyfronetu" i usługi informatyczne (28 października 1998, 25 listopada 1998, 13 stycznia 1999, 24 lutego 1999).
 2. Programy i tok studiów w uczelniach krakowskich.
 3. System pomocy materialnej dla studentów. (24 lutego 1999)
 4. Jakość kształcenia i Akademicka Komisja Akredytacyjna.
 5. Sprawa akredytacji studiów zagranicznych i certyfikatów laboratoriów.
 6. Prace nad reformą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.
 7. Niektóre problemy finansowania uczelni.
 8. Badania naukowe.
 9. Akademicki Park Technologiczny  (13 stycznia 1999 roku).
 10. Współpraca międzynarodowa.
 11. Sprawy kadry naukowej.
 12. Studia doktoranckie.
 13. Problemy zatrudnienia i wynagradzania w uczelniach.
 14. Kwestia wieloetatowości w związku z zatrudnieniem w szkołach niepaństwowych.
 15. Inwestycje międzyuczelniane (środowiskowe).
 16. Sprawy socjalne: rozdzielnik miejsc w DS i stołówkach na okres wakacji i na rok akad. 1998/99.
 17. Struktura i działanie jednostek międzyuczelnianych.
 18. Środowiskowe przedsięwzięcia szkół wyższych:
  • komputeryzacja bibliotek. Działalność Zespołu Sterującego (28 października 98,  25 listopada 98),
  • tworzenie metropolitalnej sieci komputerowej
 19. Współpraca z PAN i PAU.
 20. Współpraca z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego.
 21. Współpraca z wyższymi szkołami zawodowymi.
 22. Współpraca z Władzami Miasta Krakowa.
 23. Współpraca ze szkolnictwem średnim.
 24. Akademicka Służba Zdrowia(13 stycznia 1999 r).
 25. Nagrody dla dziennikarzy (28 października 1998).
 26. Doradztwo szkół artystycznych - kluby studenckie.
 27. Patronat nad imprezami studenckimi   (28 października 1998).
 28. Sprawy kultury fizycznej i sportu.
 29. Sprawy organizacyjne (28 października 1998)
 30. Sprawy bieżące (każde posiedzenie)