Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Apel kolegium do JM Rektorów

Apel kolegium do JM Rektorów

Pismo otrzymali wszyscy PP. Rektorzy Szkół Wyższych Krakowa

W nawiązaniu do propozycji wyrażonej na ostatnim posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (6 - 7 marca 1998 r., sesja wyjazdowa w siedzibie Akademii Rolniczej w Krynicy) o celowości utworzenia strony WWW w sieci Internet poświęconej Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, oraz deklaracji JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza o możliwości utworzenia takiej w stronie na Środowiskowym serwerze w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET - Kraków, bardzo proszę o przekazanie w możliwie szybkim terminie następujących danych: aktualne adresy kontaktowe i zdjęcia pp. Rektorów, adresy władz rektorskich i rektoratów, telefony, adresy poczty elektronicznej, herby Uczelni i inne dane o charakterze stałym.

Powyższe informacje Cyfronet pragnie opublikować natychmiast.

Dane proszę przesłać na adres Biura Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Aleksander KOJ