Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Posiedzenie 18 września 1996

Posiedzenie 18 września 1996

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 18 września 1996 roku
w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uczestniczący w posiedzeniu - wg załączonej listy. .

Program spotkania:

  • Zapoznanie się z aktualnym Regulaminem Kolegium Rektorów (w załączeniu).
  • Wybór Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących Kolegium Rektorów na okres 1996 - 1999 na podstawie załączonego Regulaminu.
  • Program działania Kolegium Rektorów na rok akademicki 1996/97. .

Zwyczajowo posiedzenie poprowadził prof. dr hab. Aleksander Koj - Przewodniczący Kolegium Rektorów ubiegłej kadencji.

Witając zebranych pp. Rektorów - Rektor Koj poinformował, że w spotkaniach będzie uczestniczył - jako stały przedstawiciel Collegium Medicum UJ - prof. dr hab. Jacek Dubiel.

ad. 1 i 2 Zgodnie z obowiązującym regulaminem Kolegium Rektorów w trakcie pierwszego posiedzenia odbył się wybór Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących Kolegium Rektorów na okres kadencji 01.09.1996 - 31.08.1999 r. Rektor Koj zaproponował, aby wyboru Przewodniczącego dokonano poprzez tajne, pisemne głosowanie.

Wynik głosowania:
- ogółem głosowało 10 pp. Rektorów
- prof. dr hab. Aleksander Koj otrzymał 9 głosów ważnych
- prof. dr hab. Mirosław Handke otrzymał 1 głos ważny.

Tym samym Przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w nowej kadencji 1996 - 1999 został ponownie prof. dr hab. Aleksander Koj - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przewodniczący Kolegium zaproponował następnie kandydatury I-go i II-go Wiceprzewodniczących Kolegium Rektorów.

Na stanowisko I-go Zastępcy Rektor Koj zgłosił ponownie kandydaturę prof. dr hab. Mirosława Handke - Rektora AGH podkreślając, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest dużą uczelnią techniczną o wielkim potencjale i inicjatywach, zaś p. Rektor Handke osobiście położył w ubiegłej kadencji ogromne zasługi w zakresie prób legislacji, zmian ustawy, doskonalenia przepisów i w ogóle aktywności w sferze szkolnictwa wyższego - na skalę ogólnokrajową.

Powyższy wniosek Przewodniczącego wszyscy pp. Rektorzy zaakceptowali jednomyślnie.

I-szym Wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów w nowej kadencji 1996 - 1999 ponownie został prof. dr hab. Mirosław Handke, Rektor AGH.

Mimo stanu zdrowia - ks. prof. dr hab. Adam Kubiś przyjął funkcję II-go Przewodniczącego Kolegium Rektorów w nowej kadencji 1996 - 1999 zwracając się jedynie z prośbę o pewne odciążenie w przypadku ewentualnego spiętrzenia innych prac lub niedyspozycji zdrowotnej. Nawiązując do zadań, jakie stoją przed Kolegium Rektor Koj poruszył sprawę najsłabszego ogniwa współpracy - niedostatecznej informacji (lub jej braku) nt. spraw organizacyjnych między uczelniami, mimo ich odrębnej specyfiki. Wiele problemów w tym zakresie można rozwiązywać wspólnie - poprzez konsultacje.