Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 kwietnia 2001

Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 kwietnia 2001

RK-I/420/2001

Kraków, dnia 2001-04-23

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 2 kwietnia 2001

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z najwyższym niepokojem odbiera decyzję Komitetu Badań Naukowych o całkowitej likwidacji dotacji adresowanej do Rektorów, a przeznaczonej na dofinansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, łączności komputerowej oraz importu czasopism i innych nośników informacji naukowej dla szkół wyższych.

Ta decyzja KBN, w połączeniu z realnym obniżeniem w roku bieżącym wysokości dotacji na działalność statutową dla poszczególnych wydziałów wszystkich uczelni, prowadzi do drastycznego zubożenia sfery nauki i szkolnictwa wyższego i stwarza poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju badań naukowych w szkołach wyższych.

Działanie takie budzą sprzeciw krakowskiego środowiska naukowego. Kolegium Rektorów oczekuje wyjaśnień KBN, oraz domaga się zmiany tej polityki.

Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz