Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Program posiedzenia Kolegium - 24 listopada 1999

Program posiedzenia Kolegium - 24 listopada 1999

Program posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (24 listopada 1999 roku (środa) ? Sala Zoodiakalna w podziemiach Collegium Medicum UJ, ul. św. Anny 12 w Krakowie.)

  • Sytuacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (ref. prof. dr hab. med. Marek Zembala, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum).
  • Sprawa opieki zdrowotnej pracowników i studentów uczelni krakowskich (ref. mgr inż. Henryk Zioło, Dyrektor Administracyjny AGH i dr Tadeusz Skarbek, Dyrektor Administracyjny UJ).
  • Sprawa Klubu "Pod Jaszczurami" (ref. prof dr hab. Jacek Popiel, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej).
  • Sprawy bieżące, wolne wnioski. ( w tym inne sprawy studenckie i "CYFRONET AGH")

 


Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w sprawie dalszego funkcjonowania Rady Użytkowników "Cyfronetu AGH" podjęta na posiedzeniu w dniu 24.11.1999 r.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakow przedłuża kadencję dotychczasowej Rady Użytkowników "Cyfronetu AGH" do dnia wyboru nowej Rady.

Kolegium Rektorów ustaliło, iż nowa Rada zostanie powołana w dniu 12.01.2000 r.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA


 

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 24 listopada 1999

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pełni solidaryzuje się ze studentami krakowskich uczelni domagających się odstąpienia przez Zarząd i Radę Miasta od projektowanego obniżenia ulg na bilety okresowe dla studentów z 50% do 20%. Stanowisko studentów w tej sprawie, przedstawione w Uchwale Porozumienia Samorządu Studentów Uczelni Krakowa z dnia 16 listopada br. świadczy o ich dojrzałości. Przedstawione przez nich argumenty z całą pewnością zasługują na uważne rozpatrzenie.

Kraków jest nie tylko kolebką polskiego szkolnictwa wyższego. Jest także jednym z najważniejszych dziś ośrodków akademickich w Polsce oraz Europie Środkowej. W obliczu znanego powszechnie niedofinansowania szkół wyższych w Polsce a także spadającej do symbolicznych wymiarów pomocy materialnej Państwa dla studentów, obowiązkiem samorządu miejskiego jest udzielenie młodzieży akademickiej pomocy. Blisko 100 tys. studentów krakowskich to wszak wielkie bogactwo naszego miasta, to bogactwo Polski. W trosce o codzienny byt naszych studentów zwracamy się do Władz Miasta o odstąpienie od zamiaru znaczącej podwyżki cen studenckich biletów okresowych MPK.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Kraków, 24 listopada 1999 (Przesłano na ręce p. Prezydenta Andrzeja Gołasia)Uchwała
Porozumienia Samorządów Studentów
Uczelni Krakow

Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Krakow wyraża swoje zaniepokojenie projektem uchwały w sprawie cen za przejazdy komunikacją miejską przvgotowanym przez Zarząd Miasta Krakowa.

Nie mamy żadnych wątpliwości co do konieczności wzrostu opłat za przejazdv środkami komunikacji miejskiej. Nie możemy jednak zgodzić się z faktem, iż największe obciążenia finansowe wynikające z podwyżki cen biletów mają dotyczyć studentów. Zastanawia nas dlaczego właśnie studenci zostali potraktowani inaczej niż pozostałe grupy korzystające z ulg. Uważamy, że redukcja zniżki na bilety okresowe dla studentów do 20 % jest rozwiązaniem złym. Opowiadamy się za utrzymaniem 50-procentowej zniżki dla studentów, podobnie jak w innych ośrodkach akademickich. Takie rozwiązanie byłoby optymalne zarówno ze względu na założenia polityki edukacyjnej jak również z ekonomicznego punktu widzenia (studenci przynoszą Miastu szereg korzyści w postaci tysięcy miejsc pracy na uczelniach czy pieniędzy pozostawianych za kupione towary i usługi).

Mamy wątpliwości co do rzetelności rachunku ekonomicznego przygotowanego przez Radę Nadzorczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Przy tak znaczącej podwyżce cen nastąpi spadek sprzedaży biletów okresowych, a w konsekwencji zmniejszenie dochodów MPK.

Trudno jest nam zrozumieć dlaczego przy okazji podwyżek cen biletów zwłaszcza tak drastycznych dla studentów inne bilety jak np. miesięczne bilety szkolne i socjalne będą tańsze niż do tej pory.

Jesteśmv przekonani, że są możlivve takie rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie dysproporcji w cenach biletóvv okresowych. Zwracamy się zatem do radnych Krakowa, abv uwzględnili w pracach nad projektem uchwały postulaty środowiska akademickiego.

Mamv nadzieję, że słowa Prezvdenta Miasta Krakow prof Andrzeja Gołasia skierowane do studentów: "... w imieniru mieszkańców Krakowa zapewniam Was, że, jesteście tu mile widziani. Żvczę. bvście znaleźli w Krakowie .swoje własne mriejsce, nie tylko do nauki, ale przede wszystkim do głębokiego, osobistego rozwoju. Kraków daje Wam taką szansę" nie były tvlko pustymi obietnicami.

Krzvsztof Wołos
Przewodniczący Porozumienia
Samorządów Studentów Uczelni Krakowa


Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 24 listopada 1999

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża najgłębsze zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Zdrowia zmierzającymi do oderwania szpitali uniwersyteckich od macierzystych uczelni. Realizacja tego zamiaru uniemożliwi uczelniom wyższym wypełnianie ich statutowych obowiązków, tzn. kształcenia przed- i podyplomowego, prowadzenia badań naukowych, a przede wszystkim zahamuje rozwój badań klinicznych. Dzieje medycyny w Europie i w Polsce dostatecznie jasno udowodniły, że nie jest możliwe należyte kształcenie przyszłych lekarzy bez własnej bazy klinicznej reprezentującej najwyższy poziom usług leczniczych i prowadzących działalność badawczą w zakresie nauk medycznych.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakow domaga się, aby szpitale uniwersyteckie (kliniczne) pozostały integralną częścią uczelni wyższych. Związek ten zdał egzamin w czasie sześciu wieków istnienia polskiej medycyny, brak też jakichkolwiek racjonalnych przesłanek do zerwania go w czasie, gdy budujemy zręby III Rzeczypospolitej.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Kraków, 24 listopada 1999 (Przesłano Pani Minister F. Cegielskiej)