Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Krakowie z dnia 25 października 1999 r w sprawie statusu i zasad finansowania Biblioteki Jagiellońskiej

Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Krakowie z dnia 25 października 1999 r w sprawie statusu i zasad finansowania Biblioteki Jagiellońskiej

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Krakowie
z dnia 25 października 1999 r
w sprawie statusu i zasad finansowania
Biblioteki Jagiellońskiej

Rektorzy Uczelni krakowskich stwierdzają, ze istniejąca od kilku stuleci w Krakowie Biblioteka Jagiellońska pełni rolę książnicy narodowej, gromadzącej skarby narodowej kultury. Korzeniami swymi związana z Uniwersytetem Jagiellońskim służy całej społeczności akademickiej w Polsce, w pierwszym rzędzie - krakowskiej. Dzięki staraniom władz UJ już w najbliższym roku pozyska ona nowe pomieszczenia w budowanym obecnie gmachu, które winny zabezpieczyć jej byt na kilkadziesiąt najbliższych lat.

Rektorzy uważają, że zatrudniająca blisko 300 pracowników Biblioteka Jagiellońska musi posiadać zagwarantowane środki na utrzymanie i dalszy rozwój. Obecnie koszty jej utrzymania spadają na Uniwersytet Jagielloński (uczelnia pozyskuje z MEN tylko 20% funduszy na wynagrodzenia pracowników biblioteki (z tzw. "przeniesienia"), pozostałe 80% musi wygospodarować z dotacji dydaktycznej, jaką uczelnia pozyskuje na podstawie algorytmu, który - jak wiadomo - nie uwzględnia pracowników bibliotecznych). Utrzymywanie od lat tego systemu doprowadziło do znaczącej pauperyzacji pracowników BJ, a w ślad za tym - do obniżenia jakości świadczonych przez nich usług. Co gorsze, nastąpiło wyraźne osłabienie ich więzi z książnicą

Uwzględniając powyższe przesłanki, Rektorzy krakowskich Uczelni wnioskują do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianę zasad finansowania tej zasłużonej instytucji naukowej i kulturalnej. Opowiadają się za przyjęciem rozwiązania, które sprawdziło się w przypadku innej jednostki o środowiskowym charakterze: Cyfronetu. Proponują zatem, aby Biblioteka Jagiellońska ze względów historycznych nadal pozostawała w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale - aby koszta jej utrzymania i rozwoju (fundusz wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, prenumerata czasopism, zakupy książek, inwestycje itd.) finansowane były bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (we współpracy z Ministerstwem Kultury i Sztuki, Biblioteka Jagiellońska posiada bowiem status książnicy narodowej). Przyjęcie takiego systemu finansowania Biblioteki Jagiellońskiej pozwoli w znaczący sposób podnieść bezpieczeństwo jej zbiorów, przyczyni się do wzrostu tempa prac nad unowocześnieniem obsługi czytelników (komputerowy katalog zbiorów, retrokonwersja), a także niezawodnie poprawi sytuację finansową pracowników.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża przy tym przekonanie, że podjęcie przez Ministra Edukacji Narodowej decyzji w tej sprawie w trybie pilnym może wpłynąć na uspokojenie opinii publicznej, zbulwersowanej ujawnionym ostatnio faktem kradzieży ze zbiorów tej książnicy inkunabułów i starych druków.

Kraków, 25 października 1999

Przewodniczący
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
prof. dr hab. Franciszek Ziejka


 

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
RK-I/3 12/99 Kraków, dnia 1999-10-26

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Mirosław HANDKE
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa

 

W załączeniu przekazuję na ręce Pana Ministra Uchwałę Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie statusu i zasad finansowania Biblioteki Jagiellońskiej - podjętą na posiedzeniu Kolegium Rektorów dnia 25 października I 999 roku - z prośbą o podjęcie stosownej decyzji.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA