Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Organizacyjne posiedzenie - wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Kolegium

Organizacyjne posiedzenie - wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Kolegium

W dniu 1999.09.15 odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwsze w nowej kadencji władz 1999-2002 organizacyjne posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

W oparciu o regulamin - dokonano wyboru przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących Kolegium na okres trzech lat.

W wyniku tajnego głosowania (głosowało 11 osób)

Przewodniczącym Kolegium został wybrany prof. Dr hab. Franciszek ZIEJKA, rektor UJ (10 głosów - tak, 1 głos wstrzymujący się)

Kandydaturę p. Rektora Ziejki zgłosił prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH.

Następnie odbyło się tajne głosowanie na stanowiska 2 wiceprzewodniczących Kolegium.

I Wiceprzewodniczącym Kolegium wybrano prof. dr Ryszarda Tadeusiewicza Rektora AGH. (10 głosów - tak, 1 głos wstrzymujący się)

Funkcję II-go Wiceprzewodniczącego Kolegium powierzono Bp. prof. dr hab. Tadeuszowi PIERONKOWI, Rektorowi PAT (10 głosów - tak, 1 głos wstrzymujący się)

Obydwie kandydatury zgłosił nowowybrany Przewodniczący Kolegium - prof. dr hab. Franciszek Ziejka.

Kolegium Rektorów dokonało także ustalenia tematyki posiedzeń w roku ak. 1999/20002