Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Apel Rady Rektorów Uniwersytetów Portugalskich

Apel Rady Rektorów Uniwersytetów Portugalskich

Nie można pozostać obojętnym wobec tragicznych wydarzeń w Timorze Wschodnim, będ±cych przejawem narastaj±cej, brutalnej przemocy przeciwko rdzennym mieszkańcom tej prowincji, którzy mimo licznych cierpień nadal walcz± o swoje prawo do niepodległo¶ci. Prawo, które zostało jednomy¶lnie potwierdzone w referendum, uznane przez wspólnote międzynarodow± i przez sam± Indonezję za słuszne i sprawiedliwe. Rada Rektorów Uniwersytetów Portugalskich wyrażaj±c odczucia całej portugalskiej społeczno¶ci akademickiej:

  1. odrzuca wszelkie przejawy przemocy popełniane przez proindonezyjskich bojówkarzy, jak powszechnie wiadomo, przy pobłażaniu policji i wojska odpowiedzialnego zgodnie z warunkami umowy nowojorskiej za bezpieczeństwo tego terytorium;
  2. wyraża solidarno¶ć z heroicznym oporem ludno¶ci Timoru Wschodniego, która została ponownie poddana ciężkiej próbie;
  3. apeluje do organizacji Narodów Zjednoczonych i społeczno¶ci międzynarodowej o natychmiastow± interwencję w celu skutecznego przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w Timorze Wschodnim, by jej ludno¶ć mogła cieszyć się niepodległo¶ci±, o któr± walczyła i za któr± nadal cierpi;
  4. potwierdza swoja propozycję rozwijania i pogłębiania owocnej współpracy w nowych warunkach w dziedzinie szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w wolnym i niepodległym Timorze Wschodnim.