Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • WŁADZE REKTORSKIE W UCZELNIACH KRAKOWSKICH

WŁADZE REKTORSKIE W UCZELNIACH KRAKOWSKICH

01.09.2002 - 31.08.2005

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA - 30-950 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Rektor: prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ
Sekretariat: p. mgr Elżbieta Banachowska-Prociów, Teresa Rylewicz -
tel. 633-49-98, 617-20-02, fax: 633-46-72)
Sekretarz Rektora: mgr Jarosław BUŁKA - tel. 617-33-90
Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. inż. Antoni TAJDU¦ -
633-50-00, 617-20-05, fax: 423-37-62
Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr ha. inż. Andrzej ŁĘDZKI - tel./fax 633-26-49, 617-20-06
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL - tel. 633-96-24, 617-20-07, fax: 423-35-70
Prorektor ds. Współpracy z Zagranic± - prof. dr hab. inż. Andrzej KORBEL - tel. 633-03-74,
617-20-40, fax: 633-41-99
Dyrektor Administracyjny - mgr inż. Henryk ZIOŁO - tel. 633-34-31, 617-20-08, fax: 423-38-31


AKADEMIA ROLNICZA - 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
Rektor: prof. dr hab. Zbigniew ¦LIPEK - tel. 633-13-36, 662-42-51,
e-mail: rektor@ar.krakow.pl
Sekretariat: mgr inż. Elżbieta Misztal - tel. 633-13-36, 662-42-51
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich - dr hab. lek. wet. Jerzy NIEDZIÓŁKA - tel. 662-42-74,
e-mail: recstud@ar.krakow.pl
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Czesław NOWAK - 662-42-61,
e-mail: recsci@ar.krakow.pl
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju - prof. dr hab. Czesława JASIEWICZ -
tel. 662-42-55, e-mail: recorg@ar.krakow.pl
Dyrektor Administracyjny - mgr inż. Zofia MISIEWICZ - tel. 662-42-80


AKADEMIA EKONOMICZNA - 31-150 Kraków, ul. Rakowicka 27, c. 293-52-00,
fax: 293-50-17, e-mail: akademia@ae.krakow.pl, http://www.ae.krakow.pl
Rektor: prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI -
tel. 293-50-01, 293-54-21, fax: 293-50-02
Sekretariat: Lucyna Kursa - tel. 293-50-01, 293-54-21, fax:293-50-02
Sekretarz Rektora - mgr Katarzyna Bień, tel. 293-54-14, 293-50-75, e-mail: cizmanbe@ae.krakow.pl
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. dr hab. Andrzej SZROMNIK
tel. 293-50-03, 293-50-75, e-mail: sokolows@ae.krakow.pl
Sekretariat - Iwona Komenda, tel. 293-54-05, fax: 293-54-04, e-mail: sokolows@ae.krakow.pl
Prorektor ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Janusz TECZKE
tel. 293-50-03, fax: 293-54-04, e-mail: owsiaks@ae.krakow.pl
Prorektor ds. Organizacji I Rozwoju - dr hab. Wacław ADAMCZYK, prof. AE
tel. 293-51-55. 293-56-28
Dyrektor Administracyjny - mgr Józef TRACZ, tel. 293-54-22
Dział Nauczania - tel. 293-54-26, 293-54-25, 293-56-28 (P. Stasia Turoń)


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH - 31-157 Kraków, Pl. Matejki 13, fax: 422-65-66
Rektor: prof. Jan PAMUŁA - tel. 422-24-50
Sekretariat - mgr Jadwiga Bielak, tel. 422-24-50
Prorektor ds. Nauki i Spraw Ogólnych - prof. Jacek CUPRY¦, tel. 422-24-50
Prorektor ds. Studenckich - prof. Józef SĘKOWSKI
Dyrektor Administracyjny - mgr Józef JANKOWSKI, tel. 422-05-72


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78,
tel. 683-12-27, fax: 683-11-21
Rektor: prof. dr hab. Marian BUKOWIEC - tel. 683-12-27
Kierownik Biura Rektora - mgr Ryszard Marszałek - tel. 683-12-27, fax: 683-11-21
Sekretariat - mgr Barbara Jasińska, tel. 683-12-27, fax: 683-11-21
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Ryszard WINIARSKI, tel. 683-12-27
Prorektor ds. Studenckich - prof. dr hab. Jerzy CEMPLA, tel. 683-12-27
Dyrektor Administracyjny - mgr Wiesława BISAGA, tel. 648-12-10


POLITECHNIKA KRAKOWSKA - 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Rektor: prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI - tel./fax: 633-57-73
Sekretariat - mgr Anna Gleń - tel. 628-22-01, 633-03-00 w. 201
Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM
Prorektor ds. Rozwoju - prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK, tel./fax: 633-63-30
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK, tel./fax: 633-82-08
Prorektor ds. Dydaktyki - dr hab. inż. Jan KAZIOR, prof. PK, tel./fax: 633-82-08
Dyrektor Administracyjny - mgr inż. Zbigniew SKAWICKI, tel./fax: 633-26-03


AKADEMIA PEDAGOGICZNA - 30-084 Kraków, ul. Podchor±żych 2,
c. 662-60-00, fax: 637-22-43
Rektor: prof. dr hab. Michał ¦LIWA - tel. 662-60-03
Kierownik Biura Rektora - tel. 637-38-15
Prorektor ds. Nauki - dr hab. Henryk ŻALIŃSKI, prof. AP, tel. 662-60-08
Prorektor ds. Dydaktycznych - dr hab. Eugeniusz WACHNICKI, prof. AP , tel. 662-60-06
Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Marian ZAKRZEWSKI, prof. AP, tel. 662-60-06
Dyrektor Administracyjny - mgr Mirosław OSET, tel. 637-38-46


AKADEMIA MUZYCZNA - 31-027 Kraków, ul. ¦w. Tomasza 43
c. 422-53-30, fax: 422-10-73
Rektor: prof. Marek STACHOWSKI
Sekretariat - mgr Anna Janeczek, tel. 422-32-50, fax: 422-23-43
Prorektor ds. Współpracy z Zagranic± i Promocji Artystycznej - prof. Mieczysław SZLEZER
Tel. 422-53-30, fax: 422-10-73
Prorektor ds. Studenckich - prof. Stanisław KRAWCZYŃSKI, tel. 422-53-30, fax: 422-10-73
Prorektor ds. Nauki i Dydaktyki - dr Teresa MALECKA, prof. AM, tel. 422-53-30, fax: 422-10-73
Dyrektor Administracyjny - inż Krzysztof RYMARCZYK


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA - 31-109 Kraków, ul. Straszewskiego 21/22, fax: 422-02-09
Rektor: prof. Jerzy STUHR - tel. 422-81-96
Sekretarz Rektora - mgr Anna TRAFAS
Sekretariat - Urszula Siwecka, tel. 422-81-96
Prorektor - prof. Anna POLONY
Prorektor ds. Wydziałów Zamiejscowych we Wrocławiu - prof. Jacek RADOMSKI, tel. 422-02-09
Dyrektor Administracyjny - mgr Franciszek Gałuszka


PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA - 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
tel. 421-84-16, fax: 422-86-26
Rektor: Ks. Prof. dr hab. Tadeusz PIERONEK
Prorektor ds. Ogólnych i Studenckich - Ks. Prof. dr hab. Łukasz KAMYKOWSKI
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Krajowej i Zagranicznej - Ks. Doc. Dr hab. Jerzy CHMIEL
Sekretariat - mgr inż. Barbara Krajeńska-Kozubek


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Rektor: prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA
Rektor - Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Biuro Rektora - mgr Danuta Turchan, tel. 422-66-89, c. 422-10-33 w. 1141, 1143, 1170
Prorektor ds. Rozwoju - prof. dr hab. Karol MUSIOŁ
Prorektor ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej - prof. dr hab. Maria NOWAKOWSKA
Prorektor ds. Polityki Kadrowej i Finansowej - prof. dr hab. Władysław MIODUNKA
Prorektor ds. Dydaktyki - prof. dr hab. Andrzej CHWALBA
Prorektor ds. Collegium Medium - prof. dr hab. Med. Marek ZEMBALA, tel. 422-69-22


Przewodnicz±cy Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Andrzej PELCZAR - tel. 632-48-88 w. 5380

Collegium Medium - c. 422-04-11

Wiceprezes PAN Oddział w Krakowie - 31-018 Kraków, ul. ¦w. Jana 28
Prof. dr hab. Włodzimierz OSTROWSKI
Sekretariat Prezydium - tel. 422-48-53, 422-59-50

Prezes PAU - 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
Prof. dr hab. Andrzej BIAŁAS
Sekretariat - tel. 424-02-00, fax: 422-54-22

Urz±d Miasta Krakowa - 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich ¦więtych 3-4
Prezydent m. Krakowa: prof. Jacek MAJCHROWSKI - tel. 422-08-00

Urz±d Wojewódzki - 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. 616-02-00
Wojewoda Małopolski: Jerzy ADAMIK - tel. 422-58-00, 616-01-04, fax: 422-72-08

Przewodnicz±cy Porozumienia Samorz±dów Uczelni Krakowa
p. Maciej MI¦ - UJ

Kuratorium O¶wiaty - tel. 422-99-18

Szpital Uniwersytecki
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej ZIĘBA - fax: 421-35-91


Małopolska Regionalna Kasa Chorych, ul. Ciemna 6, tel. 430-64-63
Dyrektor: Jacek KUKURBA - Sekretariat tel. 430-64-51


Klub "Pod Jaszczurami" - 31-043 Kraków, Rynek Główny 8, tel. 429-38-37