Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5000-5/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 206 TYS. EURO)

DOSTAWA KLASTRA OBLICZENIOWEGO

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Odpowiedź na zapytanie (1)
  • Odpowiedź na zapytanie (2)
  • Odpowiedź na zapytanie (3)
  • Wyniki

Kraków, dnia 08-08-2008