Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-004-1/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

organizacja i obsługa spotkania dla 300 uczestników konferencji ICCS'2004.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin spotkania: 9 czerwca 2004 r. godz. 19:00 do 22:00.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  1. cena - 80%
  2. atrakcyjność oferowanego menu w ustalonej stawce - 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Zofia Mosurska - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w. 117, w godz. 10.00-14.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2004 r. o godz. 11:00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2004 r. o godz. 12:00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kraków, dnia 19-04-2004

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


na organizację i obsługę spotkania dla 300 uczestników konferencji ICCS'2004

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 3 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna oferta nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto:
26.760,00 zł

Cena oferty najdroższej brutto:
34.000,00 zł

Wybrano ofertę firmy:

Krzysztof Spętany
ul. Wolności 190, 41-800 Zabrze

cena oferty: 26.760,00 zł brutto

Kraków, dnia 14.05.2004