Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5110-6/2003

ACK-NGZP-5110-6/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

dostawa przełącznika zarządzalnego poziomu 2 (Layer 2) do montażu w racku (PKWiU: 2.20.2).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.

Kryterium wyboru ofert:

  • cena - 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Adam Krzyżek - sprawy merytoryczne - tel. 634-10-25 w godz. 10.00-14.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2003. o godzinie 11:00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 6 października 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę przełącznika zarządzalnego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 3 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna oferta nie została odrzucona.

Cena oferty najtańszej brutto:
8.893,80 PLN

Ceny oferty najdroższej brutto:
9.666,06 PLN

Wybrano ofertę firmy:

ELEKTRONIKA Sp. z o.o.
ul. Józefa 26
31-056 Kraków

z ceną 8.893,80 PLN brutto
terminem dostawy: 7 dni od daty podpisania umowy
czasem gwarancji: 36 miesięcy

Kraków, dnia 20 października 2003