Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-10/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel.: (0-12) 633-34-26, fax.: (0-12) 634-10-84, 633-80-54,
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

serwis urządzeń biurowych firmy MINOLTA (PKWiU: 72.50.1):
cyfrowej kopiarki czarno-białej MINOLTA Di 250
drukarki MINOLTA PPC+,
faksu MINOLTA MF 1600.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 • cena kopii strony A4 dla kopiarki Di 250 (w przedziale 5000–8000 stron A4 miesięcznie) - waga kryterium 40%,
 • cena wydruku strony A4 dla drukarki PPC+ (w przedziale 1000–2000 stron A4 miesięcznie) - waga kryterium 40%,
 • cena strony A4 dla faksu MF 1600 (w przedziale 500–1000 stron A4 miesięcznie) - waga kryterium 20%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

 • Danuta Niesiołowska - sprawy merytoryczne - tel. 633-34-26, w godz. 8.00-15.00.
 • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2003. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 14 sierpnia 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na serwis urządzeń biurowych firmy MINOLTA:
cyfrowej kopiarki czarno-białej MINOLTA Di 250
drukarki MINOLTA PPC+,
faksu MINOLTA MF 1600.

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona

Cena oferty tańszej brutto:

 • cena kopii strony A4 dla kopiarki Di 250 0,11 zł
 • cena wydruku strony A4 dla drukarki PPC+ 1,49 zł
 • cena strony A4 dla faksu MF 1600 0,16 zł

Ceny oferty droższej brutto:

 • cena kopii strony A4 dla kopiarki Di 250 0,15 zł
 • cena wydruku strony A4 dla drukarki PPC+ 1,59 zł
 • cena strony A4 dla faksu MF 1600 0,18 zł

Wybrano ofertę firmy:
MINOLTA POLSKA Sp. z o.o.
Delegatura Kraków
ul. Rzemieślnicza 4a
30-403 Kraków

 • cena kopii strony A4 dla kopiarki Di 250 0,11 zł
 • cena wydruku strony A4 dla drukarki PPC+ 1,49 zł
 • cena strony A4 dla faksu MF 1600 0,16 zł

 

Kraków, dnia 28 sierpnia 2003