Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-28-7-2/2003

ACK-NGZP-28-7-2/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

zasilacze awaryjne i szafy telekomunikacyjne (PKWiU: 30.02.1).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 90 %
  • okres gwarancji - 10 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Józef Paruch - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w.116, w godz. 8.00-15.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2003 r. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2003 r. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 4 lipca 2003

Wynik postepowania przetargowego:

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 5 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna oferta nie została odrzucona.

Rozpatrzone zostały:
na część A - 4 oferty
na część B - 5 ofert

Ceny ofert najtańszych brutto:
część A - 11.930,16 zł
część B - 13.966,22 zł

Ceny ofert najdroższych brutto:
część A - 12.615,29 zł
część B - 15.089,19 zł

Wybrano oferty firm:

w części A:
Apollo Sp. z o.o., ul. Budryka 7, 30-049 Kraków
- cena ofertowa: 11.930,16 zł brutto

w części B:
CCNS Sp. z o.o., ul. Przegorzalska 10a, 30-252 Kraków
- cena ofertowa: 14.241,06 zł brutto

Kraków, dnia 18 lipca 2003