Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5000-4/2003

ACK-NGZP-5000-4/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

dostawa i instalacja serwera opartego na architekturze IA-64. (PKWiU: 30.02.1):

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy..

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 (bezpłatnie) lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Marek Pogoda - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w. 107, w godz. 9.00-12.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2003. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 18 lipca 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę i instalację serwera opartego na architekturze IA-64

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona

Cena oferty tańszej brutto:
1.079.710,98 zł

Ceny oferty droższej brutto:
1.437.682,16 zł

Wybrano ofertę firmy:

CCNS Sp. z o.o.
ul. Przegorzalska 10A
30-252 Kraków

Cena oferty brutto: 1.079.710,98 zł
Termin dostawy: 6 tygodni
Okres gwarancji: 12 miesięcy

Kraków, dnia 8 października 2003