Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5000-5/2003

ACK-NGZP-5000-5/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

dostawa i instalacja serwera typu RISC. (PKWiU: 30.02.1)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 (bezpłatnie) lub otrzymać pocztą za zaliczeniem

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Adam Krzyżek - sprawy merytoryczne - tel. 634-10-25, w godz. 9.00-14.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 9.00-14.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2003. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 31 lipca 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę i instalację serwera typu RISC

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 3 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona

Cena oferty najtańszej brutto:
652.700,00 zł

Ceny oferty najdroższej brutto:
753.403,68 zł

Wybrano ofertę firmy:

CCNS Sp. z o.o.
ul. Przegorzalska 10A
30-252 Kraków

Cena oferty: brutto 652.700,00 zł
Termin dostawy: 6 tygodni
Okres gwarancji: 12 miesięcy

Kraków, dnia 24 września 2003