Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5000-3/2003

ACK-NGZP-5000-3/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

rozbudowa systemu Hierarchicznego Zarządzania Danymi:
dyski magneto-optyczne, taśmy magnetyczne, oprogramowanie DiskXtender
(PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Marek Pogoda - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55, w godz. 10.00-14.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2003. o godzinie 11.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2003. o godzinie 12.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2, nie wykluczeni na podstawie art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 3 lipca 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
nieograniczonego na rozbudowę systemu Hierarchicznego Zarządzania Danymi:
(dyski magneto-optyczne, taśmy magnetyczne, oprogramowanie DiskXtender)

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona

Cena oferty tańszej brutto:
359.656,00 zł

Ceny oferty droższej brutto:
372.100,00 zł

Wybrano ofertę firmy:

CCNS Sp. z o.o.
ul. Przegorzalska 10A
30-252 Kraków

Cena oferty: 372.100,00 zł brutto
Termin dostawy: 4 tygodnie
Okres gwarancji: 12 miesięcy

Kraków, dnia 4 września 2003