Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-6/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony

dostawa sprzętu komputerowego (PKWiU: 30.02.1).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Część A: 11 komputerów notebook
Część B: 2 zestawy komputerowe
Część C: serwer generacji 3
Część D: robocza stacja graficzna
Część E: graficzna stacja robocza/serwer WWW
Część F: drukarka laserowa

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 85 %
  • okres gwarancji - 10 %
  • czas dostawy - 5 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 (bezpłatnie).

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Witold Alda - sprawy merytoryczne - tel. 617-35-20, 0607 237 693, w godz. 9.00-12.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 8.08.2003. o godzinie 12.00 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2003. o godzinie 13.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 27 czerwca 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę sprzętu komputerowego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 3 firm:
na część A - 3 oferty
na część B - 1 ofertę
na część C - 2 oferty
na część D - 1 ofertę
na część E - 1 ofertę
na część F - 2 oferty.

Żadna firma nie została wykluczona.
Odrzucone zostały 2 oferty w części A.
Rozpatrzone zostały:
na część C - 2 oferty
na część F - 2 oferty

Ceny ofert najtańszych brutto:
część C - 14.087,00 zł
część F - 1.561,60 zł
Ceny ofert najdroższych brutto:
część C - 20.533,71 zł
część F - 1.586,00 zł

Wybrano oferty firm:

Część C
Qumak-Sekom, ul.Kobierzyńska 2, 30-402 Kraków
- Cena ofertowa: 14.087,00 zł brutto
- Termin dostawy: 5 dni
- Okres gwarancji: 36 miesięcy

Część F
Progress Sp. z o.o., al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków,
- Cena ofertowa: 1.586,00 zł brutto
- Termin dostawy: 1 dzień
- Okres gwarancji: 24 miesiące

W częściach A, B, D i E przetarg został unieważniony.

Kraków, dnia 8 sierpnia2003