Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • ACK-NGZP-5110-2/2003

ACK-NGZP-5110-2/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl

dwa serwery do realizacji specjalizowanych usług sieciowych (PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 90 %.
  • warunki gwarancji - 10 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Adam Krzyżek - sprawy merytoryczne - tel. 634-10-25, w godz. 8.00-15.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2003. o godzinie 10.45 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2003. o godzinie 11.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 17 czerwca 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę serwerów sieciowych

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 3 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona

Cena oferty najtańszej brutto:
88.699,08 zł

Ceny oferty najdroższej brutto:
95.284,44 zł

Wybrano ofertę firmy:

MCX Systems Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7a
00-839 Warszawa
ODDZIAŁ W KATOWICACH
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice

Cena oferty: 88.699,08 zł brutto
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Kraków, dnia 26 czerwca 2003