Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-8/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
WWW: www.cyfronet.pl

napęd taśmowy (PKWiU: 30.02.1).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Adam Krzyżek - sprawy merytoryczne - tel. 634-10-25, w godz. 8.00-15.00.
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00.

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2003. o godzinie 10.45 w pok. 010.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2003. o godzinie 11.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 16 czerwca 2003

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
na dostawę napędu taśmowego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.
Żadna z ofert nie została odrzucona

Cena oferty najtańszej brutto:
13.959,24 PLN

Ceny oferty najdroższej brutto:
14.510,68 PLN

Wybrano ofertę firmy:

CCNS Sp. z o.o.
ul. Przegorzalska 10A
30-252 Kraków

Cena oferty: 13.959,24 PLN brutto
Termin dostawy: 5 dni
Okres gwarancji: 36 miesięcy

Kraków, dnia 24 czerwca 2003