Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NGZP-28-1/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (0-12) 633-34-26, fax: (0-12) 634-10-84, 633-80-54.
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę sprzętu komputerowego (PKWiU: 30.02.1), (PKWiU: 30.02.1).

Część A: 7 zestawów części zamiennych
Część B: platforma serwerowa jednoprocesorowa
Część C: komputer PC
Część D: nagrywarka DVD

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji: 10 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 70 %
  • okres gwarancji - 20 %
  • czas dostawy - 10 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 010 (bezpłatnie) oraz otrzymać pocztą elektroniczną lub faxem.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Lesław Krzyworzeka - sprawy merytoryczne - tel. 632-33-55 w. 407, w godz. 8.00-15.00
  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-15.00

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Kraków, dnia 24 lutego 2003


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ACK-NGZP-28-1/2003
na dostawę sprzętu komputerowego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żadna firma nie została wykluczona.

Rozpatrzone zostały:
na część A - 2 oferty
na część B - 2 oferty
na część C - 2 oferty
na część D - 2 oferty

Ceny ofert najtańszych brutto:
część A - 19.035,66 zł
część B - 5.721,80 zł
część C - 5.632,56 zł
część D - 1.205,08 zł

Ceny ofert najdroższych brutto:
część A - 19.385,80 zł
część B - 6.025,58 zł
część C - 6.882,02 zł
część D - 1.213,90 zł

Wybrano oferty firmy:

ESC S.A., ul. Szlak 26, 31-153 Kraków

Część A - cena ofertowa: 19.385,80 zł brutto
Część B - cena ofertowa: 5.721,80 zł brutto
Część C - cena ofertowa: 5.632,56 zł brutto
Część D - cena ofertowa: 1.205,08 zł brutto

Kraków, dnia 6.03.2003.