Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-NG-28-1/2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (012) 633-34-26, e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

zakup zasilacza bezprzerwowego (UPS) o łącznej mocy minimum 80 kVA

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji: do 4 tygodni od podpisania umowy.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena 1 kVA - 80 %
  • okres gwarancji - 15 %
  • czas dostawy - 5 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków ul. Nawojki 11, pok. 109 (bezpłatnie)

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Bogusław Owczarek - sprawy formalne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-16.00
  • Jan Kowalczyk - sprawy merytoryczne - tel. 633-01-62, w godz. 7.30-15.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
W związku z wprowadzonymi do SIWZ uzupełnieniami
termin składania ofert został przedłużony
do dnia 14.10.2002. do godz. 12:00.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych zgodnie z art. 18 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r.

Kraków, dnia 16 września 2002