Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-CG-072-3-2/02

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-AGH
na mocy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76 poz.344– wraz z późniejszymi zmianami)
w trybie zapytania o cenę zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na wymieniony poniżej sprzęt

  • Komputer typu ePC – 2 szt.
  • Komputer typu e-PC SFF C1000 256M 20G CD24x LAN, W2K+WNT
  • Charakterystyka: Celeron 1000MHz/133MHz FSB 128kB L2 cache, chipset Intel 815E-B, 20GB Ultra ATA/100, 256MB 133MHz SDRAM (max. 512MB), grafika zintegrowana Intel 3D Direct AGP, CD-ROM 24x (slim), dŸwięk AC'97 Cirrus-Logic AC'97, na płycie karta sieciowa Pro/100 VE 82562ET, obudowa ultra-small, software: preinstalowany W2K (dodatkowo WNT na Recovery CD), Top Tools, eDiag Tools
  • Wymiary: 100x250x300 mm
  • Uwagi: wymiary są istotne ze względu na ograniczone zasoby lokalowe.
  • Monitor 17” LCD – 2 szt.

Charakterystyka: ekran 17" LCD, plamka 0.264mm, max rozdz. 1280x1024 przy 75Hz, plug&play PC99 i DDC1/2b, TCO99, waga: 6.5kg, wejścia sygnałów: Analog RGB, 15-pin mini D-SUB, Digital DVI-D, maksymalny pobór mocy: 45W

Uwagi do punktów 1 i 2: Komputery i monitory powinny być firmowe i pochodzić od tego samego producenta.

Termin dostawy: 14 dni od daty zawarcia umowy.
Warunki płatności: 14 dni od daty dostawy, przelewem na konto bankowe.
Gwarancja: 1 rok.

Do oferty (podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy) należy załączyć:

  • kopię dokumentu dopuszczającego do obrotu prawnego
  • oświadczenie oferenta o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 i 29 ustawy o zamówieniach publicznych
  • oświadczenie dotyczące warunków i sposobu płatności (w tym nazwa banku i nr rachunku).

Uprzejmie prosimy o przysłanie oferty w terminie do 27 maja 2002 r., z informacją o cenie (brutto), terminie dostawy i warunkach gwarancji.

ACK CYFRONET AGH jest jednostką uczelnianą i pracuje dla potrzeb całego środowiska naukowego Krakowa

Kraków, dnia 13 maja 2002