Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DN-28-1/2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
30-950 Kraków, ul. Nawojki 11
tel. (012) 633-34-26, e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na

samochód osobowy z nadwoziem typu liftback z silnikiem benzynowym 2.0 L (PKWiU: 34.10.2).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji: 3 miesiące.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  • cena - 60 %
  • odroczona częściowa płatność - 20 %
  • gwarancja - 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Kraków ul. Nawojki 11, pok. 010 (bezpłatnie).

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

  • Bogusław Owczarek - sprawy proceduralne - tel. 633-01-62, w godz. 8.00-16.00
  • Jerzy Zaczek - sprawy techniczne - tel. 634-11-24, w godz. 8.00-16.00

Oferty należy składać w ACK CYFRONET AGH.
Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2002. o godzinie 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2002. o godzinie 10.00 w pok. 109.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został przesuniety na 3 czerwca 2002 roku do godz. 9.30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2002 r. o godzinie 10.00 w pok. 109.

Kraków, dnia 10-05-2002