Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Procedura zamawiania VC

System Video Konferencji (VC) wykorzystywany jest w głównej mierze do przeprowadzania komisji habilitacyjnych, prac projektowych, oraz wielu innych związanych z nauką prac, które wymagają zdalnego porozumiewania się po przez właśnie system VC/

Poniżej procedura zamówienia VC na przykładzie komisji habilitacyjnej

  1. Sekretarz Komisji Habilitacyjnej kontaktuje się z Administratorem systemu pisząc na adres vc@cyfronet.pl. W e-mailu należy podać nastepujące dane: imię i nazwisko członka komisji wraz z afiliacją uczelni, proponowany termin komisji (najlepiej wyznaczyć główny i zapasowy), oraz godzinę rozpoczęcia VC. Dodatkową informacją jest nazwisko osoby której dotyczy posiedzenie habilitacyjne.
  2. Administrator systemu VC kontaktuje się ze swoimi odpowiednikami w poszczególnych miastach
  3. W przypadku pozytywnej informacji z innych miast o mozliwości realizacji VC, Administrator przekazuje Sekretarzowi Komisji dane kontaktowe do pozostałych Administratorów  systemu VC, oraz dane techniczne VC
  4. Sekretarz Komisji przekazuje poszczególnym członkom komisji dane teleadresowe do Administratora VC w danej lokalizacji, w celu OBOWIĄZKOWEGO kontaktu (należy ustalić z Administratorem czas i miejsce przybycia na VC - może się zdarzyć że w danym mieście jest kilka lokalizacji terminali VC)
  5. W dniu VC nalezy przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zaplanowanej VC (nie nalezy sugerować sie godziną z danych technicznych którą ustalaja Administratorzy VC)

System wideokonferencyjny znajduje się w budynku ACK Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11. Aby uzyskac informacje o mozliwości zrealizowania wideokonferencji należy skontaktować się telefonicznie +4812 6323708 z Administratorami systemu (Ireneusz Michał Hyra lub Krzysztof Nil Ryba). Wszelkie dodatkowye informacje uzyskać mozna od Administratorów systemu pisząc na adres poczty elektronicznej vc@cyfronet.pl

Przypominamy że usługa jest świadczona nieodpłatnie