Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Polska Akademia Nauk

Oddział PAN w Krakowie został powołany w 1957 roku celem integrowania środowiska naukowego Krakowa, aktywizowania go do twórczej pracy naukowej, inicjowania badań naukowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników.

Placówki PAN w Krakowie:

 • Archiwum Nauki PAN i PAU
 • Biblioteka Naukowa PAU i PAN
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków
 • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polska Akademia Nauk
 • Instytut Farmakologii PAN
 • Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Heryka Niewodniczańskiego
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Instytut Języka Polskiego PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Instytut Matematyczy PAN
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie
 • Obserwatorium Sejsmologiczne Instytutu Geofizyki PAN
 • Ośrodek Badawczy w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN
 • Pracownia Instytutu Sztuki PAN
 • Pracownia Języka Prasłowiańskiego Instytutu Slawistyki PAN
 • Pracownia Krakowska Instytutu Historii Nauki PAN, Placówka Krakowska
 • Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniow.
 • Zakład Bibliografii Bieżącej
 • Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn
 • Zakład Polskiego Słownika Biograficznego