Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Krakowska Rada Użytkowników MAN i KDMO (2013-2016)

Skład Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO w kadencji od 1 stycznia 2013 roku

:: Poprzednia kadencja :: Protokoły z posiedzeń :: Regulamin


Przewodniczący

prof. dr hab.
Marek Jarnicki

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Matematyki

Zastępca
Przewodniczącego

prof. dr hab.
Marek Jeżabek

Instytut Fizyki Jądrowej
mgr
Andrzej Dietrich
Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
mgr inż.
Jan Dudek
Uniwersytet Ekonomiczny
Centrum Informatyki
mgr inż.
Jarosław Górski
Akademia Wychowania Fizycznego
Dział Informatyzacji Uczelni
dr
Robert Gryboś
Polska Akademia Nauk
Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni
Zbigniew Kąkol prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kąkol
Prorektor
Akademia Górniczo Hutnicza
mgr inż.
Wojciech Majka
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ks. dr
Roman Mazur SDB
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Wydział Teologiczny
Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej
dr
Wojciech Palacz
Uniwersytet Jagielloński
Zakład Projektowania
i Grafiki Komputerowej
mgr
Aleksy Pawluczuk
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział Form Przemysłowych
dr hab.
Bartłomiej Pokrzywka
Uniwersytet Pedagogiczny
Katedra Astronomii
mgr inż.
Marek Policht
Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania
prof. dr hab.
Marek Ptak
Uniwersytet Rolniczy
Katedra Zastosowań Matematyki
dr hab. inż.
Marek Stanuszek
Politechnika Krakowska
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
mgr inż.
Krzysztof Zaraska
Instytut Technologii Elektronowej
Oddział w Krakowie
prof. dr hab. inż.
Krzysztof Zieliński
Akademia Górniczo Hutnicza
Katedra Informatyki
Dyrektor
Łukasz Łakomski
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Dyrektor
Grzegorz Żych
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Informatyki