|     |     |     |     |     |     |     |  

 

Zgłoszenie uczestnictwa

    Opłata konferencyjna
Zależy od daty przyjazdu do Zakopanego – przyjazd: 9. marca (1 nocleg) / 8. marca (2 noclegi)
i wynosi:
 • 400 (500) zł brutto - dla autora prezentującego referat,
 • 450 (550) zł brutto - dla innych uczestników.

 • Uwaga: Opłata konferencyjna dla pracowników AGH nie zawiera podatku VAT i wynosi:
 • 320 (410) zł - dla autora prezentującego referat,
 • 370 (450) zł - dla pozostałych uczestników z AGH.
 • Opłata obejmuje: udział w obradach i szkoleniu, materiały konferencyjne, obiady, poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną oraz 1 (lub 2) noclegi w pokoju dwuosobowym (ze śniadaniem).
     Formularz rejestracyjny
 • wersja MS Word
 • wersja PDF
 •    Płatność
  Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
  właściciel konta:  ACK CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
  bank: Pekao S.A.
  ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
  nr rachunku: 
  swift: 
  tytułem: 
  PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
  PKOPPLPW
  KUKDM'17, imię i nazwisko uczestnika konferencji
     Sposób rejestracji
  Formularz rejestracyjny prosimy przesłać do 20 lutego 2017 r.
 • faxem, na numer 12 633 8054, lub
 • e-mailem do kukdm@cyfronet.pl, jako załącznik ( .pdf , .jpg), lub
 • pocztą na adres: ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, P.O.Box 386 (KUKDM'17).