|     |     |     |     |     |     |     |

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na dziesiątą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'17

 

I N V I T E D   Lectures

Alfons Hoekstra,
University of Amsterdam, NL
and ITMO University, RU

Multiscale computing on distributed resources and on HPC
Piotr Gawron,
Institute of Theoretical and Applied Informatics, PAN, PL
1) Quantum computing in the cloud!
2) Rewolucja Stanu! Fantastyczne wprowadzenie do informatyki kwantowej
Paweł Gepner, Robert Adamski, Pascal Lassaigne,
Intel Corporation,
The Race for Faster Machine Learning - Intel Artificial Intelligence Technical Update
Frank Baetke,
Hewlett Packard Enterprise
Towards Exascale with "The Machine" and "GenZ"

SPONSORZY
Cele konferencji   Terminy
 • Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania.
 • Informacja o bieżącej działalności i najbliższych planach Cyfronetu.
 • Przedstawienie nowych możliwości obliczeń wielkiej skali z wykorzystaniem infrastruktury PLGrid (grid, cloud i HPC).
 • Konsultacje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu.
 • Spotkanie z dostawcami sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH.
 
10 lutego 2017 zgłaszanie streszczeń prezentacji
15 lutego 2017 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
20 lutego 2017 zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
14 kwietnia 2017 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • obliczenia i symulacje dużej skali,
 • nowe algorytmy w informatyce,
 • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
 • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
 • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim, zgodnie z szablonem) należy przesłać do kukdm.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'16 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

  Opłata konferencyjna zależna jest od dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa.
  Publikacje
 

Referaty zaakceptowane przez Radę Programową będą opublikowane w jednym z czasopism:

 • COMPUTER SCIENCE: Quarterly of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2015 r. 12 punktów wg listy MNiSW)
 • COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,504)