|     |     |     |     |     |     |     |  

 

Informacje dla autorów

   Streszczenie

Streszczenie referatu prosimy przygotować w j. angielskim i przesłać w pliku o nazwie Nazwisko_Imie.doc do 10 lutego 2017, na adres kukdm@cyfronet.krakow.pl.

Dwustronicowe streszczenie opracowane w formacie MS Word (szablon streszczenia) powinno zawierać: tytuł, autorów, instytucję, adres e-mail, treść z uwzględnieniem rezultatów obliczeń; może zawierać ilustracje i referencje.

Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na konferencję zostaną wydane w postaci książkowej.

Podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim.
   Pełny tekst referatu i publikacje
Rada Programowa - na podstawie pełnego tekstu referatu - dokona oceny i wyboru referatów do opublikowania, m.in. w wydawnictwach:

Pełny tekst referatu (min. 12 stron) należy przygotować w j. angielskim i przesłać (wstępnie tylko plik PDF) na adres kukdm@cyfronet.krakow.pl, do 14 kwietnia 2017.

Pełny tekst referatu powinien zawierać:
 • heading,
 •  – title,
  – author(s),
  – affiliation(s) with email addresses,
  – short abstract,
 • 5 following paragraphs:
 •  – introduction: motivation, shortly related work, scientific objectives,
  – description of a problem solution,
  – applied algorithms and methods; software and hardware used,
  – results,
  – conclusions and future work
 • keywords (5 - 7),
 • references
 • Referat, zakwalifikowany do publikacji w jednym z czasopism, należy przygotować zgodnie z formatem wymaganym przez to wydawnictwo.