|     |     |     |     |     |     |     |     |
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na trzecią

Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy

— coroczne spotkanie naukowe poświęcone obliczeniom prowadzonym w Centrum z wykorzystaniem komputerów dużej mocy, klastrów obliczeniowych i zainstalowanego oprogramowania.

SPONSORS:

I N V I T E D   Lectures
Frank Baetke, HP,
Towards Peta-scale Systems: The European PRACE/PROSPECT Initiative and High-End System Trends
Pawel Gepner, Intel Corp.,
Opportunities and Challenges for Peta-Architectures
Krzysztof Gozdz, HP,
Are we ready for petascale system?
Lera Krhizhanovskaya, Univ. of Amsterdam, The Netherlands, and St. Petersburg State Polytechnic Univ., Russia
Challenges and Solutions in Simulation of Multiphysics Multiscale Systems
Lutz Schubert, HLRS, Germany,
Cloud Computing from a HPC Provider Perspective
Cel konferencji   Terminy
zajęcia szkoleniowe dotyczące zasobów sprzętowych i oprogramowania ACK Cyfronet AGH,
doskonalenie metod korzystania z zasobów ACK Cyfronet AGH poprzez przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania,
zajęcia szkoleniowe dotyczące sposobów wykorzystywania zasobów ACK Cyfronet AGH,
spotkania szkoleniowe z dostawcami sprzętu i oprogramowania dla ACK Cyfronet AGH.
 
25 stycznia 2010 zgłaszanie tematów oraz streszczeń (w j. ang.) proponowanych referatów
10 lutego 2010 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
12 kwietnia 2010 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • obliczenia i symulacje dużej skali,
 • nowe algorytmy w informatyce,
 • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
 • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
 • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim) należy przesłać do kdm@cyfronet.pl. Więcej informacji w sekcji "dla autorów".

  przesłanie Formularza rejestracyjnego
dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości:
 • 200 zł (dla autora prezentującego referat),
 • 250 zł (dla uczestników z uczelni lub instytutów naukowych),
 • 350 zł (dla uczestników z instytucji komercyjnych)
 •  Publikacje
    Wybrane przez Radę Programową referaty będą opublikowane w jednym z czasopism:
  COMPUTER SCIENCE: Annual of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806), lub
  COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,456), lub
  AMCS International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (lista filadelfijska, IF (2009) =0.684).

  Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na konferencję zostaną wydane w postaci książkowej.