|     |     |     |     |     |     |     |  

 

Informacje dla autorów

   Streszczenia
Dwustronicowe streszczenie referatu prosimy przygotować w j. angielskim i przesłać w pliku o nazwie Nazwisko_Imie.doc do 25 stycznia 2010, na adres kdm@cyfronet.pl.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na konferencję zostaną wydane w postaci książkowej.
Streszczenie powinno zawierać: tytuł, autorów, instytucję, adres e-mail, treść z uwzględnieniem rezultatów obliczeń; może zawierać ilustracje i referencje.
Referaty mogą być prezentowane w języku polskim.
   Pełny tekst referatu i publikacje
Rada Programowa - na podstawie pełnego tekstu referatu - dokona oceny i wyboru referatów do opublikowania, m.in. w wydawnictwach:
 • COMPUTER SCIENCE: Annual of AGH University of Science and Technology
  (ISSN 1508-2806), lub
 • COMPUTING AND INFORMATICS
  (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150), lub
 • AMCS International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (lista filadelfijska)

Pełny tekst referatu (do 10 stron) należy przygotować w j. angielskim i przesłać (wstępnie tylko plik PDF) na adres kdm@cyfronet.pl, do 12 kwietnia 2010.

Pełny tekst referatu powinien zawierać:
 • heading,
 •  – title,
  – author(s),
  – affiliation(s) with email addresses,
 • 5 following paragraphs:
 •  – introduction: motivation, shortly related work, scientific objectives,
  – description of a problem solution,
  – applied algorithms and methods; software and hardware used,
  – results,
  – conclusions and future work
 • keywords (5 - 7),
 • references
 • Referat, zakwalifikowany do publikacji w jednym z czasopism, należy przygotować zgodnie z formatem wymaganym przez to wydawnictwo.