|     |     |     |     |     |     |     |  

 

Zgłoszenie uczestnictwa

   Opłata konferencyjna
 • 200 zł - dla autora prezentującego referat ( 100 zł - bez noclegu ),
 • 250 zł - dla uczestników z uczelni lub instytutów naukowych ( 150 zł - bez noclegu ),
 • 350 zł - dla uczestników z instytucji komercyjnych ( 250 zł - bez noclegu ).
 • Opłata obejmuje: udział w obradach, obiady w dniach 18 i 19 marca, śniadanie i poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną, 1 nocleg (18/19 marca w pokoju dwuosobowym).
     Formularz rejestracyjny
 • wersja MS Word
 • wersja PDF
 •    Płatność
  Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
  właściciel konta:  ACK CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, Poland
  bank: Pekao S.A.
  ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
  nr rachunku: 
  swift: 
  tytułem: 
  PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
  PKOPPLPW
  KUKDM'10, imię i nazwisko uczestnika
  lub kartą kredytową (VISA, MasterCard / Eurocard).
     Sposób rejestracji
  Wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny prosimy przesłać do 5 MARCA 2010:
 • faxem, na numer 12 633 8054, lub
 • e-mailem do kdm@cyfronet.pl, jako załącznik w .pdf (.jpg), lub
 • pocztą na adres: ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków (KUKDM'10).