|     |     |     |     |     |     |     |

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na dwunastą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'19

 

 

I N V I T E D   Lectures

Professor Peter M. A. Sloot
University of Amsterdam, Scientific Director of the Institute for Advanced Study,
NTU Singapore, Director of Complexity Institute,
ITMO St. Petersburg, Russia

Information-flow drives complex systems dynamics
Robert Adamski, Georgios Kardaras,
Intel Corporation,
Unlock the value of data using AI
Ben Bennett
HPE
Exascale redefines large...
Jacek Bielecki
Wasko S.A.
Bezpieczne Współdzielenie i Udostępnianie Plików z Wykorzystaniem Hitachi HCP Anywhere

SPONSORZY
Główne cele konferencji   Terminy
 • Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych Cyfronetu i oprogramowania.
 • Informacja o działalności i planach Cyfronetu.
 • Przedstawienie nowych możliwości obliczeń wielkiej skali i przetwarzania danych z wykorzystaniem infrastruktury PLGrid (grid, cloud i HPC).
 • Konsultacje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu.
 • Spotkanie z przedstawicielami producentów sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH.
 
8 lutego 2019 zgłaszanie streszczeń prezentacji
13 lutego 2019 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
18 lutego 2019 zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
12 kwietnia 2019 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • obliczenia i symulacje dużej skali,
 • nowe algorytmy w informatyce,
 • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
 • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
 • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim, zgodnie z szablonem) należy przesłać do kukdm.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'19 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

  Opłata konferencyjna zależna jest od dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa.
  Publikacje
 

Referaty zaakceptowane przez Radę Programową będą opublikowane w jednym z czasopism:

 • COMPUTER SCIENCE: Quarterly of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2015 r. 12 punktów wg listy MNiSW)
 • COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,524)