|     |     |     |     |     |     |     |  

 

Informacje dla autorów

   Streszczenie

Streszczenie referatu prosimy przygotować w j. angielskim i przesłać w pliku o nazwie Nazwisko_Imie.doc do 8 lutego 2019, na adres kukdm@cyfronet.pl.

Dwustronicowe streszczenie opracowane w formacie MS Word (szablon streszczenia) powinno zawierać: tytuł, autorów, instytucję, adres e-mail, treść z uwzględnieniem rezultatów obliczeń; może zawierać ilustracje i referencje. Streszczenie powinno też zawierać opis:

 • algorytmu zastosowanego w celu rozwiązania problemu,
 • wykorzystanego oprogramowania (narzędzia, usługi, biblioteki),
 • wykorzystanych zasobów obliczeniowych i przechowywania danych.

Informacje te mogą pojawić się w sekcji o nazwie "Algorytm i jego implementacja". Uprzejmie prosimy również o podanie w "Acknowledgements" numeru grantu obliczeniowego.

Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na konferencję zostaną wydane w postaci książkowej. Dlatego prosimy autorów streszczeń o zapoznanie się z formularzem "Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich" ("Statement on the transfer of copyrights"). Prosimy go wypełnić, wydrukować, podpisać i odesłać do nas w formie skanu (plik pdf lub jpg/png) na adres kukdm@cyfronet.pl. Można go też dostarczyć osobiście do pok. 321 w ACK Cyfronet AGH.

Podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim.
   Pełny tekst referatu i publikacje
Rada Programowa - na podstawie pełnego tekstu referatu - dokona oceny i wyboru referatów do opublikowania, m.in. w wydawnictwach:

Pełny tekst referatu (min. 12 stron) należy przygotować w j. angielskim i przesłać (wstępnie tylko plik PDF) na adres kukdm@cyfronet.pl, do 12 kwietnia 2019.

Pełny tekst referatu powinien zawierać:
 • heading,
 •  – title,
  – author(s),
  – affiliation(s) with email addresses,
  – short abstract,
 • 5 following paragraphs:
 •  – introduction: motivation, shortly related work, scientific objectives,
  – description of a problem solution,
  – applied algorithms and methods; software and hardware used / algorithm and its implementation,
  – results,
  – conclusions and future work
 • keywords (5 - 7),
 • references
 • Referat, zakwalifikowany do publikacji w jednym z czasopism, należy przygotować zgodnie z formatem wymaganym przez to wydawnictwo.