|     |     |     |     |     |     |     |

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na siódmą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'14

I N V I T E D   Lectures
Jisk Attema,
Netherlands eScience Center,
The eScience Center: multi-disciplinary and data-intensive research in the Netherlands
Frank Baetke,
Hewlett Packard, Germany
Next-generation energy-efficient computing systems from HP
Paweł Gepner,
Intel Corporation, Poland,
Increase performance of the HPC code utilizing AVX2
Rafał Moderski,
CTA, NCAC, Poland,
Massive numerical simulations for the Cherenkov Telescope Array
Kazimierz Murzyn,
Krakow LifeScience Cluster
LifeScience Krakow cluster - questions about future of innovative ecosystems

SPONSORZY:
Cel konferencji   Terminy
Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania, a także wykorzystujących infrastrukturę gridową utworzoną w ramach projektu PL-Grid.  
10 lutego 2014 zgłaszanie streszczeń prezentacji
17 lutego 2014 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
18 kwietnia 2014 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
  • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim, zgodnie z szablonem) należy przesłać do kukdm.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'14 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

  Opłata konferencyjna zależna jest od dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa.
  Publikacje
  Referaty zaakceptowane przez Radę Programową będą opublikowane w jednym z czasopism:
COMPUTER SCIENCE: Quarterly of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2010 r. 7 punktów wg listy MNiSW), lub
COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,456)