|     |   zgłoszenie uczestnictwa   |   dla autorów   |   program   |   miejsce i termin   |   rada programowa   |   kontakt   |     |     |
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na

Konferencję Użytkowników Komputerów Dużej Mocy

inicjującą coroczne spotkania naukowe na temat obliczeń prowadzonych w Centrum
z wykorzystaniem komputerów dużej mocy, klastrów obliczeniowych i zainstalowanego oprogramowania.

I N V I T E D   Lectures

Norbert Attig, John von Neumann Institute for Computing, JSC, Juelich, Germany,
"IBM Blue Gene for scientific computations"

Jaap A. Kaandorp, Univ. of Amsterdam,
"Computational modelling of corals: from genes to colony"

 
przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania,
integracja użytkowników i pracowników Cyfronetu.
 
15.01.2008-termin zgłaszania tematów oraz streszczeń proponowanych referatów
31.01.2008-decyzja o zakwalifikowaniu referatów
28.03.2008-dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
 

Zachęcamy wszystkich Użytkowników naszego Centrum do zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych dokonanych dzięki wykorzystaniu KDM w ACK Cyfronet AGH. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • nauczanie w informatyce,
  • bazy danych.

Zgłoszone referaty będą weryfikowane przez Radę Programową na podstawie streszczenia (do wygłoszenia) i pełnego jego tekstu (do opublikowania). Streszczenie należy przesłać do kdm@cyfronet.pl.

  przesłanie Karty Zgłoszenia
dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości:
  • 180 zł (dla autora wygłaszającego referat),
  • 230 zł (dla pozostałych uczestników)
 
  Wszystkie prezentowane referaty będą opublikowane w czasopiśmie:
COMPUTER SCIENCE: Annual of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806), lub
COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF=0.136).