Informacje dla autorów

Jednostronicowe streszczenie prosimy przesłać w pliku o nazwie: Last-name_First-name.doc
( or Last-name_First-name.txt ) do 15 stycznia 2008, na adres kdm@cyfronet.pl.
Wszystkie prezentowane referaty będą opublikowane w czasopiśmie:

Wyboru wydawnictwa dokona Rada Programowa. Pełny tekst referatu należy przygotować w j. angielskim i przesłać (plik PDF) do kdm@cyfronet.pl do 28 marca 2008.

Pełny tekst referatu powinien zawierać:
 • heading,
 •  – title,
  – author(s),
  – affiliation(s) with email addresses,
 • 5 following paragraphs:
 •  – introduction: motivation, shortly related work, scientific objectives,
  – description of a problem solution,
  – applied algorithms and methods; software and hardware used,
  – results,
  – conclusions and future work
 • keywords (5 - 7),
 • references • ACK Cyfronet AGH
  ul. Nawojki 11
  30-950 Kraków
  tel: 012 634 1766
  fax: 012 633 8054