|     |     |     |     |     |     |     |

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na ósmą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'15

I N V I T E D   Lectures

Volodymyr Kushnarenko,
University of Ulm, Germany,
Computational chemistry optimized cluster JUSTUS. Advance via new storage technologies.
Frank Baetke,
Hewlett-Packard Germany
HPC Trends - from today towards "The Machine" and Exascale
Paweł Gepner,
Intel Corporation, UK,
Performance improvements with the new generation Intel Xeon E5-2600 v3 processor family and their impact on HPC workloads
Krzysztof Góźdź,
Hewlett-Packard Poland,
1.7 PetaFLOPS Prometheus. Deployed.

SPONSORZY:
Cel konferencji   Terminy
Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania, a także wykorzystujących infrastrukturę gridową utworzoną w ramach projektu PL-Grid.  
16 lutego 2015 zgłaszanie streszczeń prezentacji
18 lutego 2015 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
20 kwietnia 2015 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
  • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim, zgodnie z szablonem) należy przesłać do kukdm.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'15 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

  Opłata konferencyjna zależna jest od dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa.
  Publikacje
  Referaty zaakceptowane przez Radę Programową będą opublikowane w jednym z czasopism:
COMPUTER SCIENCE: Quarterly of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2010 r. 8 punktów wg listy MNiSW), lub
COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,456)