|     |     |     |     |     |     |     |
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH
zaprasza na piątą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy

coroczne spotkanie naukowe poświęcone obliczeniom prowadzonym w Centrum z wykorzystaniem komputerów dużej mocy, klastrów obliczeniowych i zainstalowanego oprogramowania.

 

 

I N V I T E D   Lectures

Frank Baetke,
HP, Converged HPC Infrastructure: Purpose-built for Any Scale
Paweł Gepner,
Intel, Poland,
Intel HPC Update

Cel konferencji   SPONSORS
zajęcia szkoleniowe dotyczące zasobów sprzętowych i oprogramowania ACK Cyfronet AGH,
przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania, a także wykorzystujących infrastrukturę gridową utworzoną w ramach projektu PL-Grid,
spotkania z dostawcami sprzętu i oprogramowania dla ACK Cyfronet AGH.
 
  Terminy
 
20 stycznia 2012 zgłaszanie tematów oraz streszczeń (w j. ang.) proponowanych referatów
1 lutego 2012 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
20 kwietnia 2012 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
  • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim) należy przesłać do kdm@cyfronet.krakow.pl. Więcej informacji w sekcji "dla autorów".

  Opłata konferencyjna zależna jest od profilu uczestnika (wyższa opłata dla instytucji komercyjnych), dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa...
  Publikacje
  Wybrane przez Radę Programową referaty będą opublikowane w jednym z czasopism:
COMPUTER SCIENCE: Annual of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2010 r. 6 punktów wg listy MNiSW), lub
COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,456), lub
Bio-Algorithms and Med-Systems (ISSN: 1895-9091 - print version, ISSN: 1896-530X - electronic version, 6 punktów wg listy MNiSW).

Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'12 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.