|     |     |     |     |     |     |     |  

 

Zgłoszenie uczestnictwa

   Opłata konferencyjna ( przyjazd: 10 marca / 9 marca )
 • 200 / 300 zł + VAT*) - dla autora prezentującego referat,
 • 250 / 350 zł + VAT*) - dla uczestników z uczelni lub instytutów naukowych,
 • 350 / 450 zł + VAT*) - dla uczestników z instytucji komercyjnych.
 • Opłata obejmuje: udział w obradach, obiady, śniadanie i poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną, 1 / 2 noclegi.
     Formularz rejestracyjny
 • wersja MS Word
 • wersja PDF
 •    Płatność
  Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
  właściciel konta:  ACK CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, Poland
  bank: Pekao S.A.
  ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
  nr rachunku: 
  swift: 
  tytułem: 
  PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
  PKOPPLPW
  KUKDM'11, imię i nazwisko uczestnika
  lub kartą kredytową (VISA, MasterCard / Eurocard).
     Sposób rejestracji
  Wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny prosimy przesłać do 28 LUTEGO 2011 r. -
 • faxem, na numer 12 633 8054, lub
 • e-mailem do kdm@cyfronet.pl, jako załącznik ( .pdf , .jpg), lub
 • pocztą na adres: ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków (KUKDM'11).