|     |     |     |     |     |     |     |     |
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH
zaprasza na czwartą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy

— coroczne spotkanie naukowe poświęcone obliczeniom prowadzonym w Centrum z wykorzystaniem komputerów dużej mocy, klastrów obliczeniowych i zainstalowanego oprogramowania.

   

I N V I T E D   Lectures
Frank Baetke, HP,
Academic & Research Environments in America, Asia and Europe: PetaScale Trends and Beyond
Adam Belloum,
Univ. of Amsterdam,
The Netherlands

An Approach to Virtual Laboratory for e-Science
Pawel Gepner,
Intel Corp.,
The 2nd Generation Intel Core Processor. Architectural Features Supporting HPC

Cel konferencji   SPONSORS
zajęcia szkoleniowe dotyczące zasobów sprzętowych i oprogramowania ACK Cyfronet AGH,
doskonalenie metod korzystania z zasobów ACK Cyfronet AGH poprzez przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania,
zajęcia szkoleniowe dotyczące sposobów wykorzystywania infrastruktury gridowej tworzonej w ramach projektu PL-Grid,
spotkania szkoleniowe z dostawcami sprzętu i oprogramowania dla ACK Cyfronet AGH.
 
  Terminy
 
16 stycznia 2011 zgłaszanie tematów oraz streszczeń (w j. ang.) proponowanych referatów
2 lutego 2011 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
4 kwietnia 2011 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
  • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim) należy przesłać do kdm@cyfronet.krakow.pl. Więcej informacji w sekcji "dla autorów".

  Opłata konferencyjna ( zależna od dnia przyjazdu ):
250 zł + VAT*) – przyjazd 10 marca,
350 zł + VAT*) – przyjazd 09 marca,
Szkolenie OpenCL jest bezpłatne.
*) VAT wg obowiązujących stawek  
  Publikacje
  Wybrane przez Radę Programową referaty będą opublikowane w jednym z czasopism:
COMPUTER SCIENCE: Annual of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2010 r. 6 punktów wg listy MNiSW), lub
COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,456), lub
Bio-Algorithms and Med-Systems (ISSN: 1895-9091 - print version, ISSN: 1896-530X - electronic version, 6 punktów wg listy MNiSW).

Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'11 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.